Origin


60,432

ข้อมูลการ์ตูน Origin

ชื่ออื่นๆ : -

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2017

เรื่องย่อ :

-

อ่าน Origin, อ่านการ์ตูน Origin, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Origin, มังงะ Origin, Origin TH อัพเดทล่าสุด, Origin manga, Origin แปลไทย, Origin ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Origin ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., -
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Origin ตอนที่ 22 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว4015
อ่าน Origin ตอนที่ 21 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว5339
อ่าน Origin ตอนที่ 20 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8014
อ่าน Origin ตอนที่ 19 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5656
อ่าน Origin ตอนที่ 18 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5651
อ่าน Origin ตอนที่ 17 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5408
อ่าน Origin ตอนที่ 16 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8340
อ่าน Origin ตอนที่ 15 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว7512
อ่าน Origin ตอนที่ 14 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว13689
อ่าน Origin ตอนที่ 13 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว8429
อ่าน Origin ตอนที่ 12 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว10064
อ่าน Origin ตอนที่ 11 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว8087
อ่าน Origin ตอนที่ 10 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9029
อ่าน Origin ตอนที่ 9 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว10874
อ่าน Origin ตอนที่ 8 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว10610
อ่าน Origin ตอนที่ 7 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9638
อ่าน Origin ตอนที่ 6 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9117
อ่าน Origin ตอนที่ 5 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว8911
อ่าน Origin ตอนที่ 4 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว11668
อ่าน Origin ตอนที่ 3 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว13099
อ่าน Origin ตอนที่ 2 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว14907
อ่าน Origin ตอนที่ 1 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว28908

แสดงความคิดเห็น