Shingeki no Kyojin: Before the Fall


68,915

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 37 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว1371
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 36 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2397
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว3081
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4157
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว1882
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2779
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว1684
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3733
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3429
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3799
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว4108
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว1974
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3631
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว5669
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว5813
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4477
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5955
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว6194
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว5063
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว6154
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว2964
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว4693
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว7419
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว8526
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7879
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว10319
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว9735
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว10572
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว11398
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7001
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว6523
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว11955
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว12663
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว15543
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว13583
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว10666
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว11747
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว9992
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว12269
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว13236
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว14484
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว15294
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว15146
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว24693
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว21630

แสดงความคิดเห็น