Shingeki no Kyojin: Before the Fall


57,279

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว2481
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว1321
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว2392
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว4319
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว4351
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว3490
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว4684
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว5125
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว3894
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4957
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว2374
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว3963
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว5964
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว7184
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว6524
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว8787
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว8216
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว8766
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว9748
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว6268
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว5727
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว10334
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว11149
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว13561
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11810
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว8941
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว9925
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว8276
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว10413
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว11232
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว12524
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว12833
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว12775
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว20894
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว18875

แสดงความคิดเห็น