Zai x 10


3,839

ข้อมูลการ์ตูน Zai x 10

ชื่ออื่นๆ : Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ผลงานใหม่ของ Yamauchi Yasunobu ผู้เขียนเรื่อง Danshi Koukousei no Nichijou หรือ วันๆ ของพวกผมก็งี้แหละ โดยเขียนสโลแกนของเรื่องเอาไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

อ่าน Zai x 10, อ่านการ์ตูน Zai x 10, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Zai x 10, มังงะ Zai x 10, Zai x 10 TH อัพเดทล่าสุด, Zai x 10 manga, Zai x 10 แปลไทย, Zai x 10 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Zai x 10 ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 46 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว1096
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 45 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว768
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 44 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว528
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 43 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว608
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 42 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว733
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 41 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว541
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 40 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว585
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 39 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว585
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 38 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว624
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 37 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว549
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 36 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว628
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 35 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว669
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 34 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว607
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 33 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว537
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 32 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว532
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 31 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว544
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 30 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว606
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 29 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว596
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 28 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว763
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 27 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว567
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 26 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว550
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 25 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว533
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 24 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว578
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 23 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว608
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 22 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว599
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 21 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว644
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 20 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว627
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 19 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว566
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 18 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว618
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 17 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว590
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 16 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว643
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 15 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว686
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 14 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว637
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 13 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว653
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 12 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว632
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 11 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว643
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 10 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว753
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 9 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว749
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 8 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว691
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 7 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว783
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 6 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว1036
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 5 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว897
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 4 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว1034
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 3 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว1180
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 2 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว1230
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 1 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว2320

แสดงความคิดเห็น