Zai x 10


3,695

ข้อมูลการ์ตูน Zai x 10

ชื่ออื่นๆ : Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ผลงานใหม่ของ Yamauchi Yasunobu ผู้เขียนเรื่อง Danshi Koukousei no Nichijou หรือ วันๆ ของพวกผมก็งี้แหละ โดยเขียนสโลแกนของเรื่องเอาไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

อ่าน Zai x 10, อ่านการ์ตูน Zai x 10, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Zai x 10, มังงะ Zai x 10, Zai x 10 TH อัพเดทล่าสุด, Zai x 10 manga, Zai x 10 แปลไทย, Zai x 10 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Zai x 10 ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 46 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว1029
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 45 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว710
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 44 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว483
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 43 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว541
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 42 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว668
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 41 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว470
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 40 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว506
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 39 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว525
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 38 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว541
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 37 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว473
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 36 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว565
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 35 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว600
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 34 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว516
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 33 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว484
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 32 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว469
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 31 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว491
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 30 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว526
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 29 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว488
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 28 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว705
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 27 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว499
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 26 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว488
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 25 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว478
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 24 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว519
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 23 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว547
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 22 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว533
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 21 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว548
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 20 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว557
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 19 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว514
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 18 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว529
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 17 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว512
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 16 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว571
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 15 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว600
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 14 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว577
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 13 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว593
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 12 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว576
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 11 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว585
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 10 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว686
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 9 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว670
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 8 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว621
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 7 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว691
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 6 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว924
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 5 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว826
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 4 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว921
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 3 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว1047
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 2 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว1121
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 1 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว2124

แสดงความคิดเห็น