Zai x 10


3,330

ข้อมูลการ์ตูน Zai x 10

ชื่ออื่นๆ : Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ผลงานใหม่ของ Yamauchi Yasunobu ผู้เขียนเรื่อง Danshi Koukousei no Nichijou หรือ วันๆ ของพวกผมก็งี้แหละ โดยเขียนสโลแกนของเรื่องเอาไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

อ่าน Zai x 10, อ่านการ์ตูน Zai x 10, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Zai x 10, มังงะ Zai x 10, Zai x 10 TH อัพเดทล่าสุด, Zai x 10 manga, Zai x 10 แปลไทย, Zai x 10 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Zai x 10 ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 46 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว865
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 45 TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว522
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 44 TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว397
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 43 TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว448
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 42 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว446
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 41 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว371
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 40 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว418
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 39 TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว436
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 38 TH แปลไทย1 อาทิตย์ ที่แล้ว449
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 37 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว378
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 36 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว476
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 35 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว512
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 34 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว383
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 33 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว395
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 32 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว387
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 31 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว402
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 30 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว437
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 29 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว398
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 28 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว611
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 27 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว412
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 26 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว410
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 25 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว397
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 24 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว435
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 23 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว454
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 22 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว438
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 21 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว448
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 20 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว472
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 19 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว432
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 18 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว445
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 17 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว408
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 16 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว480
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 15 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว508
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 14 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว489
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 13 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว500
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 12 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว485
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 11 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว478
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 10 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว572
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 9 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว540
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 8 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว517
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 7 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว572
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 6 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว759
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 5 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว715
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 4 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว798
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 3 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว914
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 2 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว958
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 1 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว1831

แสดงความคิดเห็น