Boku no Hero Academia


565,949

ข้อมูลการ์ตูน Boku no Hero Academia

ชื่ออื่นๆ : My Hero Academia

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

เมื่อทุกคนกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษกันหมดซึ่งแน่นอนผู้มีพลังพิเศษพวกเขาก็ต้องมีอาชีพเป็นฮีโร่สิจริงไหม จะเป็นยังไงเมื่อเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยฮีโร่แล้วเหล่าอาชญากรซึ่งพวกเขานั้นมีพลังพิเศษกันหมด มิโดริยะ อิสึกุตัวเอกของเรื่องที่ไม่มีพลังพิเศษเลยแต่อยากเป็นฮีโร่อันดับ 1 เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงกันเมื่อคนที่ไม่มีพลังพิเศษอย่างมิโดริมะจะเกิดไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้กลายเป็นฮีโร่ผู้ไม่มีพลังพิเศษ

อ่าน Boku no Hero Academia, อ่านการ์ตูน Boku no Hero Academia, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Boku no Hero Academia, มังงะ Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia TH อัพเดทล่าสุด, Boku no Hero Academia manga, Boku no Hero Academia แปลไทย, Boku no Hero Academia ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Boku no Hero Academia ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., My Hero Academia
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 212 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว6434
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 211 TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว4536
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 210 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว5034
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 209 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว5244
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 208 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว4233
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 207 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว5869
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 206 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว5020
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 205 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว5191
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 204 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว3428
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 203 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว4333
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 202 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5255
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 201 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว6023
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 200 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5382
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 199 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5588
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 198 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว4624
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 197 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว4549
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 196 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว6960
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 195 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว9153
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 194 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว8409
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 193 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว9254
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 192 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว9071
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 191 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว8510
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 190 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว8232
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 189 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7054
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 188 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7303
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 187 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7257
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 186 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7839
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 185 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7304
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 184 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว8489
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 183 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว5579
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 182 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว9493
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 181 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว8994
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 180 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว9320
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 179 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว8182
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 178 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว8727
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 177 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว8475
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 176 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว15384
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 175 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว7768
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 174 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว6768
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 173 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว8456
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 172 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว10276
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 171 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว9686
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 170 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว10712
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 169 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว9955
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 168 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว9747
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 167 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว10080
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 166 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว10847
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 165 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว9869
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 164 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว10752
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 163 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว11056
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 162 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว12534
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 161 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว14469
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 160 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว17735
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 159 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว16849
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 158 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว13853
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 157 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว20542
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 156 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว19165
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 155 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว16691
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 154 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว17312
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 153 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว16293
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 152 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว16225
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 151 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว14715
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 150 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว11648
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 149 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว12068
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 148 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว12405
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 147 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว13129
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 146 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว12761
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 145 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว11600
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 144 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว14606
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 143 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว14339
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 142 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15901
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 141 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15315
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 140 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว14316
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 139 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว13151
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 138 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว15297
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 137 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว15326
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 136 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว18598
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 135 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว18201
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 134 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว22524
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 133 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว19749
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 132 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว22271
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 131 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว24492
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 130 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว23805
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 129 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว20043
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 128 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว27097
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 127 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว25589
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 126 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว23467
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 125 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว21014
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 124 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว27447
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 123 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว25676
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 122 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว26795
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 121 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว27645
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 120 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว29835
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 119 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว25879
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 118 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว20551
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 117 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว19182
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 116 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว25432
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 115 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว27546
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 114 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว28517
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 113 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว25784
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 112 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว25620
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 111 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว28821
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 110 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว28477
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 109 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว26049
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 108 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว27849
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 107 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว28231
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 106 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว28731
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 105 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว28546
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 104 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว27169
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 103 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว20634
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 102 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว26338
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 101 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว31685
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 100 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว27286
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 99 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว24148
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 98 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว21479
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 97 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว20969
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 96 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว23001
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 95 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว22623
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 94 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว22982
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 93 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว24085
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 92 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว25162
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 91 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว26043
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 90 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว24993
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 89 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว21173
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 88 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว21113
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 87 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว20896
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 86 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว21552
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 85 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว20742
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 84 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว22690
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 83 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว20766
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 82 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว19152
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 81 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว18743
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 80 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว38277
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 79 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว20191
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 78 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว20164
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 77 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว21808
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 76 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว22458
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 75 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว20046
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 74 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว17852
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 73 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว21781
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 72 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว18864
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 71 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว18686
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 70 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว22171
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 69 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว20333
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 68 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว19532
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 67 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว21033
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 66 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว21674
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 65 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว24711
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 64 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว27786
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 63 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18644
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 62 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว17309
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 61 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว15486
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 60 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว18859
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 59 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14019
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 58 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14378
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 57 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว14351
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 56 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว14726
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 55 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว14523
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 54 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว12742
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 53 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12774
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 52 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12538
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 51 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว11999
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 50 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14837
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 49 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว10343
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 48 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7290
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 47 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว10009
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 46 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7333
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 45 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8783
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 44 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว7713
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 43 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว8990
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 42 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว10006
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 41 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว16582
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 40 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15201
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 39 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว16214
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 38 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15844
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 37 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15683
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 36 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15676
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 35 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว14733
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 34 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว22569
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 33 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว24537
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 32 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23506
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 31 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว24304
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 30 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว24654
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 29 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21843
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 28 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21273
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 27 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21265
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 26 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21180
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 25 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23124
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 24 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว20992
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 23 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว22353
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 22 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว24078
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 21 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว22195
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 20 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23251
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 19 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว18400
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 18 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว18405
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 17 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว19877
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 16 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว20419
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 15 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21835
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 14 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21400
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 13 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว21526
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 12 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23145
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 11 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25045
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 10 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว26309
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 9 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25011
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 8 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว23425
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 7 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25066
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 6 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว26151
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว27159
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 4 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว27733
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 3 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว30327
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 2 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว33741
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 1 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว78568

แสดงความคิดเห็น