Boku no Hero Academia


604,937

ข้อมูลการ์ตูน Boku no Hero Academia

ชื่ออื่นๆ : My Hero Academia

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2014

เรื่องย่อ :

เมื่อทุกคนกลายเป็นผู้มีพลังพิเศษกันหมดซึ่งแน่นอนผู้มีพลังพิเศษพวกเขาก็ต้องมีอาชีพเป็นฮีโร่สิจริงไหม จะเป็นยังไงเมื่อเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยฮีโร่แล้วเหล่าอาชญากรซึ่งพวกเขานั้นมีพลังพิเศษกันหมด มิโดริยะ อิสึกุตัวเอกของเรื่องที่ไม่มีพลังพิเศษเลยแต่อยากเป็นฮีโร่อันดับ 1 เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงกันเมื่อคนที่ไม่มีพลังพิเศษอย่างมิโดริมะจะเกิดไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้กลายเป็นฮีโร่ผู้ไม่มีพลังพิเศษ

อ่าน Boku no Hero Academia, อ่านการ์ตูน Boku no Hero Academia, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Boku no Hero Academia, มังงะ Boku no Hero Academia, Boku no Hero Academia TH อัพเดทล่าสุด, Boku no Hero Academia manga, Boku no Hero Academia แปลไทย, Boku no Hero Academia ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Boku no Hero Academia ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., My Hero Academia
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 231 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว3532
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 230 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว2644
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 229 TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว3304
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 228 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2850
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 227 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2579
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 226 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว4232
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 225 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว3092
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 224 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2556
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 223 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5020
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 222 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว4363
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 221 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5035
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 220 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว5270
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 219 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5869
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 218 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5388
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 217 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว8653
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 216 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว5421
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 215 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว10378
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 214 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว8794
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 213 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว8759
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 212 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว9654
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 211 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว7194
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 210 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว7741
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 209 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว7015
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 208 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว5665
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 207 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว7371
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 206 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว6575
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 205 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว6697
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 204 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว4919
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 203 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว5818
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 202 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว6618
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 201 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว7374
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 200 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว6825
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 199 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว6746
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 198 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว5847
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 197 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว5775
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 196 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว8200
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 195 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว11356
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 194 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว10090
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 193 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว10695
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 192 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว10563
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 191 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว9993
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 190 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว9834
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 189 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว8329
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 188 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว8497
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 187 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว8752
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 186 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว9105
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 185 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว8763
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 184 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว9941
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 183 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว7168
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 182 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว11137
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 181 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว10469
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 180 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว10972
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 179 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว9577
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 178 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว9909
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 177 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว9744
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 176 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว16699
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 175 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว9054
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 174 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว7960
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 173 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว9801
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 172 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว11590
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 171 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว11034
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 170 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว12245
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 169 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว11413
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 168 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว11097
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 167 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว11348
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 166 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว12121
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 165 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว11172
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 164 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว12093
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 163 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว12298
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 162 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว13866
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 161 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15914
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 160 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว19351
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 159 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว18282
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 158 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว15514
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 157 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว22297
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 156 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว20644
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 155 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว18169
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 154 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว18639
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 153 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว17616
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 152 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว17661
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 151 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว16122
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 150 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว13065
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 149 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว13373
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 148 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว13629
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 147 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว14446
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 146 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว14129
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 145 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว12833
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 144 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15842
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 143 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว15532
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 142 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว17342
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 141 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว16664
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 140 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว15920
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 139 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว14507
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 138 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16755
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 137 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16944
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 136 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว20155
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 135 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว19853
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 134 TH แปลไทย26 เดือน ที่แล้ว24159
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 133 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว21433
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 132 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว23831
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 131 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว26216
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 130 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว25672
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 129 TH แปลไทย27 เดือน ที่แล้ว21511
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 128 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว28558
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 127 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว26938
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 126 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว25047
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 125 TH แปลไทย28 เดือน ที่แล้ว22514
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 124 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว28486
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 123 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว26618
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 122 TH แปลไทย29 เดือน ที่แล้ว27661
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 121 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว28605
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 120 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว31030
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 119 TH แปลไทย30 เดือน ที่แล้ว26665
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 118 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว21277
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 117 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว19948
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 116 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว26292
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 115 TH แปลไทย31 เดือน ที่แล้ว28377
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 114 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว29248
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 113 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว26513
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 112 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว26253
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 111 TH แปลไทย32 เดือน ที่แล้ว29552
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 110 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว29355
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 109 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว26722
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 108 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว28507
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 107 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว28963
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 106 TH แปลไทย33 เดือน ที่แล้ว29529
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 105 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว29296
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 104 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว27894
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 103 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว21395
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 102 TH แปลไทย34 เดือน ที่แล้ว27278
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 101 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว32528
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 100 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว28437
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 99 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว24735
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 98 TH แปลไทย35 เดือน ที่แล้ว22135
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 97 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว21627
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 96 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว23657
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 95 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว23357
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 94 TH แปลไทย36 เดือน ที่แล้ว23683
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 93 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว24841
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 92 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว25928
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 91 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว26840
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 90 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว25822
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 89 TH แปลไทย37 เดือน ที่แล้ว21848
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 88 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว21729
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 87 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว21684
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 86 TH แปลไทย38 เดือน ที่แล้ว22219
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 85 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21348
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 84 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว23421
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 83 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว21417
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 82 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19718
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 81 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19399
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 80 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว39401
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 79 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20923
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 78 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20780
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 77 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22574
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 76 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว23175
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 75 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว20757
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 74 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว18510
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 73 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22480
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 72 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19523
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 71 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว19361
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 70 TH แปลไทย39 เดือน ที่แล้ว22963
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 69 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว20865
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 68 TH แปลไทย40 เดือน ที่แล้ว20190
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 67 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว21588
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 66 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว22261
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 65 TH แปลไทย41 เดือน ที่แล้ว25421
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 64 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว28352
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 63 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว19233
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 62 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว17817
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 61 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว16037
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 60 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว19583
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 59 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14552
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 58 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14913
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 57 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14947
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 56 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว15335
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 55 TH แปลไทย46 เดือน ที่แล้ว15074
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 54 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว13288
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 53 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว13370
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 52 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว13071
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 51 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว12539
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 50 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว15553
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 49 TH แปลไทย47 เดือน ที่แล้ว10876
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 48 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7825
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 47 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว10514
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 46 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว7883
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 45 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว9324
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 44 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว8256
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 43 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว9513
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 42 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว10569
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 41 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว17256
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 40 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว15891
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 39 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว16910
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 38 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว16442
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 37 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว16252
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 36 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว16289
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 35 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว15511
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 34 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว23597
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 33 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว25285
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 32 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว24310
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 31 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว25063
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 30 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว25446
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 29 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว22612
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 28 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว22049
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 27 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว22011
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 26 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว21955
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 25 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว23948
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 24 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว21711
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 23 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว23194
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 22 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว24963
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 21 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว23038
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 20 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว24088
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 19 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว19141
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 18 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว19091
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 17 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว20638
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 16 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว21219
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 15 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว22587
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 14 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว22147
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 13 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว22378
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 12 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว24083
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 11 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว26077
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 10 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว27408
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 9 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว25923
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 8 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว24395
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 7 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว26066
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 6 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว27129
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 5 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว28310
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 4 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว28823
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 3 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว31514
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 2 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว34991
อ่าน Boku no Hero Academia ตอนที่ 1 TH แปลไทย48 เดือน ที่แล้ว81975

แสดงความคิดเห็น