Shingeki no Kyojin: Before the Fall


72,160

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 40 TH แปลไทย4 อาทิตย์ ที่แล้ว1420
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 39 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว1888
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 38 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว2725
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 37 TH แปลไทย5 เดือน ที่แล้ว2011
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 36 TH แปลไทย6 เดือน ที่แล้ว2911
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย7 เดือน ที่แล้ว3565
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4642
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว2195
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว3245
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว1980
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว4346
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว3885
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย14 เดือน ที่แล้ว4291
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว4546
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว2296
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว4063
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว6124
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว6263
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว4867
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6384
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว6620
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว5509
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6649
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว3261
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว5019
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว7853
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8998
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว8379
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย24 เดือน ที่แล้ว10860
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว10198
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว11015
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว11846
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว7351
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว6854
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว12425
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว13124
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย25 เดือน ที่แล้ว16081
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว14133
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว11124
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12235
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว10481
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว12780
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว13788
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15016
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15955
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว15820
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว25817
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย45 เดือน ที่แล้ว22656

แสดงความคิดเห็น