Shingeki no Kyojin: Before the Fall


69,941

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 38 TH แปลไทย2 อาทิตย์ ที่แล้ว2453
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 37 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว1702
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 36 TH แปลไทย2 เดือน ที่แล้ว2583
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว3265
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย8 เดือน ที่แล้ว4333
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว1978
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว2957
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว1768
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย10 เดือน ที่แล้ว3956
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3585
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3984
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4275
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว2071
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว3770
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว5846
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย15 เดือน ที่แล้ว5977
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว4603
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6092
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6339
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย18 เดือน ที่แล้ว5220
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว6317
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว3056
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว4789
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว7573
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว8686
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8051
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว10519
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว9907
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10719
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว11542
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว7092
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว6622
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12106
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว12807
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว15694
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13723
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว10798
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว11877
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว10131
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว12433
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว13379
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว14639
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15471
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว15322
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว24981
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย42 เดือน ที่แล้ว21947

แสดงความคิดเห็น