Shingeki no Kyojin: Before the Fall


70,883

ข้อมูลการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall

ชื่ออื่นๆ : Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อ 70 ปีก่อนเรื่องหลัก ก่อนที่มนุษยชาติได้คิดค้นวิธีต่อกรกับไททัน...

อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูน Shingeki no Kyojin: Before the Fall , อ่านการ์ตูนออนไลน์ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , มังงะ Shingeki no Kyojin: Before the Fall , Shingeki no Kyojin: Before the Fall TH อัพเดทล่าสุด, Shingeki no Kyojin: Before the Fall manga, Shingeki no Kyojin: Before the Fall แปลไทย, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Shingeki no Kyojin: Before the Fall ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Attack on Titan - Before the Fall,Attack on Titan:Before the Fall,Attack on Titan
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 39 TH แปลไทย3 อาทิตย์ ที่แล้ว1693
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 38 TH แปลไทย1 เดือน ที่แล้ว2620
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 37 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว1829
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 36 TH แปลไทย3 เดือน ที่แล้ว2721
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 35 TH แปลไทย4 เดือน ที่แล้ว3386
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 34 TH แปลไทย9 เดือน ที่แล้ว4445
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33.5 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว2058
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 33 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว3058
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32.5 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว1846
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 32 TH แปลไทย11 เดือน ที่แล้ว4112
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 31 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว3692
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 30 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4081
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 29 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว4370
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28.5 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว2159
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 28 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว3875
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 27 TH แปลไทย13 เดือน ที่แล้ว5950
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 26 TH แปลไทย16 เดือน ที่แล้ว6071
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 25 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว4701
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 24 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว6206
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 23 TH แปลไทย17 เดือน ที่แล้ว6444
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 22 TH แปลไทย19 เดือน ที่แล้ว5361
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 21 TH แปลไทย20 เดือน ที่แล้ว6428
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.2 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว3134
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20.1 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว4884
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 20 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว7657
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 19 TH แปลไทย21 เดือน ที่แล้ว8821
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 18 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว8205
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 17 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10644
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 16 TH แปลไทย22 เดือน ที่แล้ว10041
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 15 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว10857
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 14 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว11659
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.6 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว7179
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13.5 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว6711
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 13 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว12233
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 12 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว12960
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 11 TH แปลไทย23 เดือน ที่แล้ว15886
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 10 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว13899
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 9 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว10965
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 8 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว12050
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 7 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว10284
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 6 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว12615
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 5 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว13584
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 4 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว14818
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 3 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15713
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 2 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว15562
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 1 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว25350
อ่าน Shingeki no Kyojin: Before the Fall ตอนที่ 0 TH แปลไทย43 เดือน ที่แล้ว22223

แสดงความคิดเห็น