ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย
50 ตอนล่าสุด Facebook อ่านมากสุด
เรียงตาม A-Z เรื่องที่จบ เรื่องที่ยังไม่จบ
มังงะเรียงตามอัพเดทล่าสุด หน้า 2 ทั้งหมด 6885 เรื่อง
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Lord’s Gold Coins แปลไทย 54-55 Lord’s Gold Coins
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Surviving in an Action Manhwa แปลไทย 10-11 Surviving in an Action Manhwa
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Have an SSS-Rank Trait, But I Want a Normal Life แปลไทย 13-14 I Have an SSS-Rank Trait, But I Want a Normal Life
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Teacher of Perishable Villains แปลไทย 15-16 The Teacher of Perishable Villains
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Plainwalker of the Stigma แปลไทย 1-2 NEW! Plainwalker of the Stigma
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Damn Reincarnation แปลไทย 5-6 Damn Reincarnation
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Overbearing Tyrant แปลไทย 8-9 Overbearing Tyrant
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Global Martial Arts แปลไทย 108 Global Martial Arts
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Apocalyptic Dungeon แปลไทย 52 Apocalyptic Dungeon
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Zombie World แปลไทย 61-66 Zombie World
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Otherworldly Magical Daoist Priest แปลไทย 12 Otherworldly Magical Daoist Priest
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Agent Is Too Hard to Tease แปลไทย 2 My Agent Is Too Hard to Tease
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Urban Harem Road แปลไทย 33 Urban Harem Road
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Life And Death แปลไทย 77 Life And Death
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Obtained a Mythic Item แปลไทย 5 I Obtained a Mythic Item
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Men From Hell แปลไทย 10 Men From Hell
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dungeon Hunters are Bastards แปลไทย 3 Dungeon Hunters are Bastards
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Strongest Ever แปลไทย 33 The Strongest Ever
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Beyond The Sky แปลไทย 38 Beyond The Sky
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Nine Heaven Of Martial Arts แปลไทย 71-75 Nine Heaven Of Martial Arts
1 วัน ที่แล้ว 6,171 อ่านการ์ตูน มังงะ Ijousha no Ai แปลไทย 57 Ijousha no Ai
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ En No Shita No Chikaramocha แปลไทย 5.1 En No Shita No Chikaramocha
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Swallowed Star แปลไทย 71-77 Swallowed Star
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Match Made in Heaven by chance แปลไทย 19 Match Made in Heaven by chance
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ What Happended? Why I become to Girl? แปลไทย 49-55 What Happended? Why I become to Girl?
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Fake Girlfriend? My Fault? แปลไทย 36-41 Fake Girlfriend? My Fault?
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Jinrouki Winvurga แปลไทย 52.5-53 Jinrouki Winvurga
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Hugged him with love แปลไทย 6 Hugged him with love
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Twin Girlfriends Loves Me So Much แปลไทย 94 My Twin Girlfriends Loves Me So Much
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Survive on a Deserted Island with Beautiful Girls แปลไทย 96 Survive on a Deserted Island with Beautiful Girls
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth Earth Immortal Venerable แปลไทย 98 Rebirth Earth Immortal Venerable
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dragon King Hall แปลไทย 75 Dragon King Hall
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Stack Experience Through Reading Books แปลไทย 14 I Stack Experience Through Reading Books
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Matchless Emperor แปลไทย 190 Matchless Emperor
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Wish Partner แปลไทย 4 Wish Partner
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ MEMORIZE แปลไทย 52 MEMORIZE
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Fast Food แปลไทย 25 Fast Food
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Unstoppable Hellbreaker แปลไทย 4 The Unstoppable Hellbreaker
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Starting From Today I’ll Work As A City Lord แปลไทย 258 Starting From Today I’ll Work As A City Lord
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth of Legendary Doctor แปลไทย 16 Rebirth of Legendary Doctor
1 วัน ที่แล้ว 5,912 อ่านการ์ตูน มังงะ Perfect World แปลไทย 65 Perfect World
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ One Step Toward Freedom แปลไทย 196-200 One Step Toward Freedom
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I’m Just a Side Character in a Dating Simulation แปลไทย 23 I’m Just a Side Character in a Dating Simulation
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Greatest Sword Immortal แปลไทย 56 Greatest Sword Immortal
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Ganzi Monster แปลไทย 10-11 Ganzi Monster
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Future Break Point แปลไทย 48 Future Break Point
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Surviving As a Fish แปลไทย 7 Surviving As a Fish
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The First Sword of the Earth แปลไทย 15 The First Sword of the Earth
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Became a Renowned Family’s Sword Prodigy แปลไทย 3 I Became a Renowned Family’s Sword Prodigy
1 วัน ที่แล้ว 2,988 อ่านการ์ตูน มังงะ PAINKILLER แปลไทย 39 PAINKILLER
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Banished Disciple’s Counterattack แปลไทย 209 Banished Disciple’s Counterattack
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Boken-ka ni Narou!~ Sukiru Boudo de Danjon Koryaku แปลไทย 29 Boken-ka ni Narou!~ Sukiru Boudo de Danjon Koryaku
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Strongest Peach Blossom แปลไทย 241 The Strongest Peach Blossom
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Excuse me, This is my Room แปลไทย 65 Excuse me, This is my Room
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Stage S แปลไทย 15 Stage S
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Villainous Daughter’s Lazy Sigh แปลไทย 18-18.5 The Villainous Daughter’s Lazy Sigh
2 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Naraku no Futari แปลไทย 29 Naraku no Futari
2 วัน ที่แล้ว 32,960 อ่านการ์ตูน มังงะ Douluo Dalu IV แปลไทย 200 Douluo Dalu IV
2 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Heavenly Jewel Change แปลไทย 62-64 Heavenly Jewel Change