ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย
50 ตอนล่าสุด Facebook อ่านมากสุด
เรียงตาม A-Z เรื่องที่จบ เรื่องที่ยังไม่จบ
มังงะเรียงตามอัพเดทล่าสุด หน้า 5 ทั้งหมด 6885 เรื่อง
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Millennium Spinning แปลไทย 20 Millennium Spinning
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dragon Demon of the Sea แปลไทย 15 Dragon Demon of the Sea
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ One in Seven Billion Irregular แปลไทย 19 One in Seven Billion Irregular
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Sexual Exploits แปลไทย 19 Sexual Exploits
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dog on Patrol แปลไทย 29 Dog on Patrol
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth A Thousand Times แปลไทย 4 Rebirth A Thousand Times
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I opened a harem in the underworld แปลไทย 23 I opened a harem in the underworld
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Boss’s Lovely Wife แปลไทย 15 Boss’s Lovely Wife
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ APP for the Emperor of the Night แปลไทย 6 APP for the Emperor of the Night
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Wicked Person Town แปลไทย 8 Wicked Person Town
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Underworld’s Broker แปลไทย 114 The Underworld’s Broker
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Charm of Soul Pets แปลไทย 54 The Charm of Soul Pets
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Not One, But Two แปลไทย 17 Not One, But Two
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Legend of Star General แปลไทย 36 Legend of Star General
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Hole In One แปลไทย 38 Hole In One
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Arcane Sniper แปลไทย 66-74 Arcane Sniper
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Nano Machine แปลไทย 101-108 Nano Machine
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ SSS-Class Suicide Hunter แปลไทย 52-67 SSS-Class Suicide Hunter
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Little Hands แปลไทย 23.2 Little Hands
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Vampire-chan Can’t Suck Properly แปลไทย 17-19 Vampire-chan Can’t Suck Properly
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Absolute Hypnosis in Another World แปลไทย 16 Absolute Hypnosis in Another World
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Visiting แปลไทย 16-17 Visiting
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Obscene Private Lesson แปลไทย 9 Obscene Private Lesson
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Ranker’s Return (Remake) แปลไทย 50-52 Ranker’s Return (Remake)
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Tiger’s Descent แปลไทย 3 Tiger’s Descent
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Returning to take revenge of the God Demon King แปลไทย 1 NEW! Returning to take revenge of the God Demon King
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Am The Great Supreme God แปลไทย 38 I Am The Great Supreme God
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Don’t Get Me Wrong, I’m The Real Victim! แปลไทย 32 Don’t Get Me Wrong, I’m The Real Victim!
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Ability Stealing Hunter แปลไทย 9 Ability Stealing Hunter
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The World’s Greatest Martial Artist แปลไทย 56 The World’s Greatest Martial Artist
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Lazy Swordmaster แปลไทย 14 The Lazy Swordmaster
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Great Venerable Demon Has Returned แปลไทย 27 The Great Venerable Demon Has Returned
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Cultivators Chat Group in The City แปลไทย 51 The Cultivators Chat Group in The City
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Ha Buk Paeng’s Youngest Son แปลไทย 18-19 Ha Buk Paeng’s Youngest Son
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Brightest Giant Star in the World แปลไทย 107-108 The Brightest Giant Star in the World
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Big Guy calls me Little Ancestor แปลไทย 104-105 The Big Guy calls me Little Ancestor
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Arms Female Phoenix signing แปลไทย 114-116 Arms Female Phoenix signing
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ One Hundred Ways to Abuse Scum แปลไทย 34 One Hundred Ways to Abuse Scum
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Chen Danzhu’s Revenge แปลไทย 39 Chen Danzhu’s Revenge
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Call me Nemesis แปลไทย 48 Call me Nemesis
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Beast World With Only Handsome Boys แปลไทย 22 Beast World With Only Handsome Boys
5 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Incomparable Demon King แปลไทย 40 Incomparable Demon King
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Love Factory แปลไทย 14 Love Factory
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Campus Today แปลไทย 66 Campus Today
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Town Girls แปลไทย 23-24 Town Girls
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Wind Breaker (Jo Yong Seok) แปลไทย 1-20 NEW! Wind Breaker (Jo Yong Seok)
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Billion World Invasion แปลไทย 37 Billion World Invasion
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I am The Richest in The World แปลไทย 192 I am The Richest in The World
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Perfect Surgeon แปลไทย 16 Perfect Surgeon
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Sword God’s Life Is Not That Boring แปลไทย 15 Sword God’s Life Is Not That Boring
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rune King แปลไทย 8 Rune King
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Sick Brother Pestered Me แปลไทย 18 Sick Brother Pestered Me
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Coming Out of Games แปลไทย 22 Coming Out of Games
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Immortal Warlord แปลไทย 18 The Immortal Warlord
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Wind Breaker แปลไทย 1 NEW! Wind Breaker
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Way of Domination แปลไทย 61 Way of Domination
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ A Golden Palace in the Last Days แปลไทย 40 A Golden Palace in the Last Days
6 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Magic Emperor แปลไทย 292-296 Magic Emperor
6 วัน ที่แล้ว 1,326,089 อ่านการ์ตูน มังงะ Tales of Demons and Gods แปลไทย 372-379 Tales of Demons and Gods