ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย
50 ตอนล่าสุด Facebook อ่านมากสุด
เรียงตาม A-Z เรื่องที่จบ เรื่องที่ยังไม่จบ
มังงะเรียงตามอัพเดทล่าสุด หน้า 1 ทั้งหมด 6082 เรื่อง
7 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Eternal First Son-in-law แปลไทย 95 Eternal First Son-in-law
7 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Way of Domination แปลไทย 32 Way of Domination
7 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ A Golden Palace in the Last Days แปลไทย 11 A Golden Palace in the Last Days
7 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Strongest Tang Xuanzang แปลไทย 60 Strongest Tang Xuanzang
6 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The First Order แปลไทย 9 The First Order
6 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Sister Is a Famous Actress แปลไทย 27 My Sister Is a Famous Actress
6 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Super God Card Maker แปลไทย 8-9 Super God Card Maker
6 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Goshujinsama to Yuku Isekai Survival! แปลไทย 8 Goshujinsama to Yuku Isekai Survival!
5 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Seiken Gakuin no Maken Tsukai แปลไทย 20 Seiken Gakuin no Maken Tsukai
5 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Am I Invincible แปลไทย 1-7 NEW! Am I Invincible
4 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ After The Dragon Slaying Knight Kissed The Dragon, He Wanted To Wash Away แปลไทย 1-4 NEW! After The Dragon Slaying Knight Kissed The Dragon, He Wanted To Wash Away
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ What Happended? Why I become to Girl? แปลไทย 8-10 What Happended? Why I become to Girl?
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Fake Girlfriend? My Fault? แปลไทย 12-13 Fake Girlfriend? My Fault?
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ She Became the White Moonlight of the Sick King แปลไทย 41 She Became the White Moonlight of the Sick King
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Pampered Regent of The Richest Woman แปลไทย 38 The Pampered Regent of The Richest Woman
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Brother’s Honey is Back แปลไทย 9 The Brother’s Honey is Back
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Did you reject Mr.Lu? แปลไทย 7 Did you reject Mr.Lu?
3 ชั่วโมง เมื่อสักครู่ 0 อ่านการ์ตูน มังงะ A Hidden Love Marriage แปลไทย 41 A Hidden Love Marriage
6 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Starting From Today I’ll Work As A City Lord แปลไทย 208-209 Starting From Today I’ll Work As A City Lord
6 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future แปลไทย 33 It’s not Easy to be a Man after Traveling to the Future
6 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I’m Just a Side Character in a Dating Simulation แปลไทย 3 I’m Just a Side Character in a Dating Simulation
6 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I Was Just an Ordinary Lady แปลไทย 56 I Was Just an Ordinary Lady
6 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Future Break Point แปลไทย 23 Future Break Point
7 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Read End Collision แปลไทย 1 NEW! Read End Collision
7 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Just Take A Bite แปลไทย 1 NEW! Just Take A Bite
7 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Banished Disciple’s Counterattack แปลไทย 122 Banished Disciple’s Counterattack
7 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Ijimeru Yabai Yatsu แปลไทย 22.5 Ijimeru Yabai Yatsu
9 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Menhera Shoujo Kurumi-chan แปลไทย 114 Menhera Shoujo Kurumi-chan
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Potion Tanomi de Ikinobimasu! แปลไทย 11-44.2 Potion Tanomi de Ikinobimasu!
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Eunhye’s Supermarket แปลไทย 41-76 Eunhye’s Supermarket
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Took the National Teacher as Her Husband แปลไทย 25-26 Took the National Teacher as Her Husband
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Brightest Giant Star in the World แปลไทย 35-36 The Brightest Giant Star in the World
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Big Guy calls me Little Ancestor แปลไทย 33 The Big Guy calls me Little Ancestor
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Sanjie Taobao Store แปลไทย 85-87 Sanjie Taobao Store
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 146,928 อ่านการ์ตูน มังงะ Greatest Outcast แปลไทย 44-47 Greatest Outcast
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ One Hundred Ways to Abuse Scum แปลไทย 6 One Hundred Ways to Abuse Scum
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Lu Feng is the Best Son-in-law แปลไทย 48-49 Lu Feng is the Best Son-in-law
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Junior Brother Demon Sovereign is too devoted แปลไทย 58-59 Junior Brother Demon Sovereign is too devoted
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Hatsukoi Zombie แปลไทย 142-145 Hatsukoi Zombie
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Master Cultivation Return แปลไทย 255 Master Cultivation Return
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Life And Death แปลไทย 20 Life And Death
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I’m Not the Overlord! แปลไทย 72 I’m Not the Overlord!
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I might be A Fake Fairy แปลไทย 120 I might be A Fake Fairy
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Forced to Fall in Love With the Boss Every Day แปลไทย 2 Forced to Fall in Love With the Boss Every Day
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dr.Lingran s Ultimate System แปลไทย 23-25 Dr.Lingran s Ultimate System
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Emperor LingTian แปลไทย 127 Emperor LingTian
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Cultivators Bodyguard in The City แปลไทย 57 The Cultivators Bodyguard in The City
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ King of Spirit Beast แปลไทย 99 King of Spirit Beast
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Shadow Hack แปลไทย 69 Shadow Hack
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth God Immortal in The City แปลไทย 72 Rebirth God Immortal in The City
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I will not fall in love with my boyfriend แปลไทย 24 I will not fall in love with my boyfriend
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Devil Girls Harem แปลไทย 91 My Devil Girls Harem
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Chen Danzhu’s Revenge แปลไทย 11 Chen Danzhu’s Revenge
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Call me Nemesis แปลไทย 20 Call me Nemesis
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Best System Investors In the City แปลไทย 23 Best System Investors In the City
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Bad Hand Witch Doctor แปลไทย 83-85 Bad Hand Witch Doctor
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Arms Female Phoenix signing แปลไทย 41-42 Arms Female Phoenix signing
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Apocalyptic Super System แปลไทย 194-195 Apocalyptic Super System
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ 365 Days to the Wedding แปลไทย 56 365 Days to the Wedding
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Super Harem Card แปลไทย 121-122 Super Harem Card