ดูซีรีย์เกาหลี ซีรีย์เกาหลีซับไทย
50 ตอนล่าสุด Facebook อ่านมากสุด
เรียงตาม A-Z เรื่องที่จบ เรื่องที่ยังไม่จบ
มังงะเรียงตามอัพเดทล่าสุด หน้า 1 ทั้งหมด 6780 เรื่อง
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 2,988 อ่านการ์ตูน มังงะ PAINKILLER แปลไทย 32-33 PAINKILLER
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 17,961 อ่านการ์ตูน มังงะ Volcanic Age แปลไทย 107 Volcanic Age
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Quickly Wear It, Make A Good Makeover And Be A New Person แปลไทย 3 Quickly Wear It, Make A Good Makeover And Be A New Person
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 83,629 อ่านการ์ตูน มังงะ The Scholar s Reincarnation แปลไทย 76 The Scholar s Reincarnation
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Cultivators Chat Group in The City แปลไทย 46 The Cultivators Chat Group in The City
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Swordmaster’s Youngest Son แปลไทย 10 Swordmaster’s Youngest Son
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth God of War แปลไทย 281 Rebirth God of War
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth God Immortal in The City แปลไทย 109 Rebirth God Immortal in The City
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Disciples Harem is Immortal แปลไทย 136 My Disciples Harem is Immortal
10 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Emperor LingTian แปลไทย 186 Emperor LingTian
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Born To Be Rich แปลไทย 97 Born To Be Rich
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Awakening SSS-Rank Skill After A Kiss แปลไทย 16 Awakening SSS-Rank Skill After A Kiss
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Hey, Handsome แปลไทย 16 Hey, Handsome
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Otherworldly Magical Daoist Priest แปลไทย 6 Otherworldly Magical Daoist Priest
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Grandfather was the Patriarch 500 Years Ago!? แปลไทย 0 NEW! My Grandfather was the Patriarch 500 Years Ago!?
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Weakest Occupation Blacksmith but It’s Actually the Strongest แปลไทย 42 The Weakest Occupation Blacksmith but It’s Actually the Strongest
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 9,610 อ่านการ์ตูน มังงะ Zero Game แปลไทย 12 Zero Game
11 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Killer Boss Raises Fox Online แปลไทย 39 Killer Boss Raises Fox Online
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Girlfriend is a Zombie แปลไทย 158 My Girlfriend is a Zombie
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Worthless Regression แปลไทย 7 Worthless Regression
12 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ In The Name of Marriage แปลไทย 18 In The Name of Marriage
13 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Crossing Man แปลไทย 31-34 Crossing Man
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Boss’s Lovely Wife แปลไทย 10 Boss’s Lovely Wife
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Master Loli is invincible in the world แปลไทย 13 Master Loli is invincible in the world
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Harem is the Best แปลไทย 26 My Harem is the Best
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Become the Master in Another World แปลไทย 9 Become the Master in Another World
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Martial God Asura แปลไทย 364-367 Martial God Asura
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ My Daughter is a Music Genius แปลไทย 39 My Daughter is a Music Genius
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Isekai NTR แปลไทย 23-26 Isekai NTR
14 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Kono Yuusha Moto-Maou ni Tsuki แปลไทย 5 Kono Yuusha Moto-Maou ni Tsuki
15 ชั่วโมง ที่แล้ว 2,166 อ่านการ์ตูน มังงะ I Want To Play Happily In Another World Because I Got A Heavenly Castle แปลไทย 25 I Want To Play Happily In Another World Because I Got A Heavenly Castle
15 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Corner Shop แปลไทย 4-8 Corner Shop
15 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Bluetooth Love แปลไทย 2 Bluetooth Love
15 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Punishments For Bad Girls แปลไทย 17 Punishments For Bad Girls
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Bullied Boy’s Tongue Revenge แปลไทย 9-10 Bullied Boy’s Tongue Revenge
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Gangster Boss is 16 Again แปลไทย 21-22 The Gangster Boss is 16 Again
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ peerless heavenly emperor แปลไทย 45 peerless heavenly emperor
16 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Onna Tomodachi to Kekkon Shitemita แปลไทย 7 Onna Tomodachi to Kekkon Shitemita
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Starting From Today I’ll Work As A City Lord แปลไทย 251-252 Starting From Today I’ll Work As A City Lord
17 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Rebirth of Legendary Doctor แปลไทย 10 Rebirth of Legendary Doctor
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Dungeon Tou de Yadoya wo Yarou! Souzou Mahou wo Moratta Ore no Hosoude Hanjouki แปลไทย 12 Dungeon Tou de Yadoya wo Yarou! Souzou Mahou wo Moratta Ore no Hosoude Hanjouki
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 5,912 อ่านการ์ตูน มังงะ Perfect World แปลไทย 59 Perfect World
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ One Step Toward Freedom แปลไทย 166-170 One Step Toward Freedom
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ I’m Just a Side Character in a Dating Simulation แปลไทย 17 I’m Just a Side Character in a Dating Simulation
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Greatest Sword Immortal แปลไทย 48-49 Greatest Sword Immortal
18 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Future Break Point แปลไทย 42 Future Break Point
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Tsuka no Ma no Ichika แปลไทย 9 Tsuka no Ma no Ichika
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Mushroom Brave แปลไทย 13 Mushroom Brave
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Guard Pass แปลไทย 41 Guard Pass
19 ชั่วโมง ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Hold On, You Can แปลไทย 10 Hold On, You Can
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Lonely King แปลไทย 19 The Lonely King
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Enemy will be Slave แปลไทย 20-21 Enemy will be Slave
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Cycle of The Fairyloading แปลไทย 10 The Cycle of The Fairyloading
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Cat Don’t Lick Me แปลไทย 15-16 Cat Don’t Lick Me
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Exclusive Sick Beauty Master แปลไทย 19 Exclusive Sick Beauty Master
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Love Rivals Are Becoming Beautiful Every Day แปลไทย 18 Love Rivals Are Becoming Beautiful Every Day
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Just Take A Bite แปลไทย 27-28 Just Take A Bite
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Strongest Demon Spirit แปลไทย 21-31 The Strongest Demon Spirit
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ Shanhai High School แปลไทย 3 Shanhai High School
1 วัน ที่แล้ว 0 อ่านการ์ตูน มังงะ The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire แปลไทย 179 The Strongest Knight Become To Lolicon Vampire