Zai x 10


4,310

ข้อมูลการ์ตูน Zai x 10

ชื่ออื่นๆ : Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai

สถาณะ : ยังไม่จบ

ปีที่ออก : 2013

เรื่องย่อ :

ผลงานใหม่ของ Yamauchi Yasunobu ผู้เขียนเรื่อง Danshi Koukousei no Nichijou หรือ วันๆ ของพวกผมก็งี้แหละ โดยเขียนสโลแกนของเรื่องเอาไว้ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ

อ่าน Zai x 10, อ่านการ์ตูน Zai x 10, อ่านการ์ตูนออนไลน์ Zai x 10, มังงะ Zai x 10, Zai x 10 TH อัพเดทล่าสุด, Zai x 10 manga, Zai x 10 แปลไทย, Zai x 10 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 4567891011121314151617181920, Zai x 10 ch. 1 ch. 2 ch. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16..., Zaix10, Juuzai, Zaijuu, Jyuzai
*** อุปกรณ์พกพา สามารถเลื่อนตาราง ซ้าย-ขวา ได้
ตอน วันที่ลง จำนวนคนอ่าน
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 46 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1257
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 45 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว958
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 44 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว757
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 43 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว802
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 42 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว924
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 41 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว756
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 40 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว747
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 39 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว751
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 38 TH แปลไทย12 เดือน ที่แล้ว801
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 37 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว744
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 36 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว827
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 35 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว840
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 34 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว855
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 33 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว732
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 32 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว725
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 31 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว725
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 30 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว801
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 29 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว812
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 28 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว933
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 27 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว748
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 26 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว745
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 25 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว728
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 24 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว761
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 23 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว779
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 22 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว797
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 21 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว838
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 20 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว802
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 19 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว725
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 18 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว826
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 17 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว787
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 16 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว832
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 15 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว894
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 14 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว853
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 13 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว831
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 12 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว835
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 11 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว858
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 10 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว975
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 9 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว945
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 8 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว914
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 7 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1002
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 6 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1313
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 5 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1088
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 4 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1267
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 3 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1425
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 2 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว1450
อ่าน Zai x 10 ตอนที่ 1 TH แปลไทย44 เดือน ที่แล้ว2663

แสดงความคิดเห็น